O nas


Z dziejów naszej grupy

Momentem przełomowym w historii Grupy był marzec 2007 roku. W trakcie organizowanej przez nowotarski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod hasłem: Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu Polska- Małopolska- Podhale, zrealizowana została pierwsza na Podhalu, a druga w Polsce, inscenizacja historyczna dotycząca podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Mieszkańcom Podhala oraz zaproszonym gościom przybliżono wówczas historię jednej z akcji zbrojnych miejscowego oddziału partyzanckiego, a mianowicie rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Akcje przeprowadziły oddział ze Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” dowodzonego przez Józefa Kurasia „Ognia”.
Są i ranni...Atak na Urząd
Udana realizacja oraz bardzo pozytywne recenzję, skłoniły władze PTH do podjęcia starań o powołanie do życia własnej Grupy Rekonstrukcyjnej. Wśród głównych incytatorów tego przedsięwzięcia był obecny dowódca Grupy Michał Maciaszek oraz Robert Kowalski, Piotr Łukaszka, Oskar Łapsa, Krzysztof Musielak oraz Bartłomiej Rajski. Spotkanie organizacyjne odbyło się we wrześniu 2007 r. Niespełna trzy miesiące później, w dniu 8 grudnia 2007 roku, Zarząd Oddziału PTH, powołał do życia nową jednostkę organizacyjną Towarzystwa: Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Podhale w ogniu”. Funkcje dowódcy Grupy powierzono Michałowi Maciaszkowi, którą pełni do dnia dzisiejszego.


W swej działalności statutowej jako działania priorytetowe uznano:
- rozwijanie wiedzy na temat polskiej barwy i broni, a także innych armii, których żołnierze walczyli na terenie Podhala;
- prowadzenie działań edukacyjnych, poprzez organizowanie inscenizacji, rekonstrukcji i widowisk historycznych związanych z dziejami Polski i Podhala oraz pikników edukacyjnych tudzież rajdów turystyczno- historycznych;
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, szczególnie związanymi z działalnością niepodległościową;

W początkowym okresie działalności Grupy istniały dwie sekcje: pierwsza, odtwarzająca oddziały partyzanckie działające na terenie Podhala w latach 1939-1947, w tym 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK oraz Zgrupowania „Błyskawica” ; druga sekcja: odtwarzała jednostki niemieckie walczące na terenie Podhala w okresie II wojny światowej.
W kolejnych latach struktura Grupy zmieniała się i obecnie w jej ramach działają trzy sekcje tematyczne:
- sekcja partyzancka, odtwarzająca oddziały niepodległościowe z lat 1939-1945, mająca do dyspozycji replikę obozu partyzanckiego;
- sekcja wrzesień 39, odtwarzająca oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza walczące na Podhalu w pierwszych dniach kampanii wrześniowej;
- sekcja LWP, odtwarzająca oddział zwiadu 1 Armii Wojska Polskiego, dysponuje ona kilkoma pojazdami: samochód terenowy Gaz 67 Czapajew, samochód terenowy Willis, półciężarówka Doge oraz motocykl M42, pochodzącymi z kolekcji członków sekcji: Piotra Łukaszki i Michała Maciaszka.

Członkowie Grupy regularnie uczestniczą w ćwiczeniach, inscenizacjach i rekonstrukcjach historycznych. Pogłębiają swoją wiedzę na temat sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia oddziałów wojskowych, ćwiczą musztrę i elementy taktyki, a przede wszystkim przygotowują się do kolejnych inscenizacji. Mają również okazję poznawać miejsca związane z militarną historią naszego regionu. Wśród członków GRH znajdują się ludzie wszelkich profesji i w różnym przedziale wiekowym

Do naszych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć m. in.:
- organizacja dwóch pikników historycznych w Nowym Targu (2008 i 2009), oraz imprezy edukacyjnej na Polanie Łonna w Gorcach realizowanej wraz ze Związkiem Podhalan i Gorczańskim Parkiem Narodowym (2009);

- udział w realizacji filmu dwóch filmów dokumentalnych: Brygada Świętokrzyska NSZ (2008) dla Fundacji Centrum Czynu Niepodległościowego w Krakowie oraz Pierwsze Virtuti (2009) dla TVP Historia;

- organizacja trzech kolejnych edycji Rajdu Szlakami Żołnierzy Józefa Kurasia „Ognia” (2006-2008);
- zorganizowanie spotkania z kpt. Antonim Tomiczkiem, polskim pilotem, wykonującym loty ze rzutami do okupowanej Polski, w tym ostatniego zrzutu na placówkę „Wilga” w Gorcach w grudniu 1944 r.(2008);

- organizacja kilku inscenizacji historycznych m. in.: Szczawa 1944 (2008), „Niestraszna nam Sowiecka potęga”. Ogień w Rabce (2008), Szczawa – wojna i okupacja (2009), Nowotarski wrzesień (2009);

- coroczne organizowanie obchodów rocznicy rozbicia obozu Oddziału Partyzanckiego „Wilk” na Czerwonym Groniu w Gorcach - inicjatywa d-cy Grupy Michała Maciaszka.
Droga powrotna

W ostatnim czasie nasza Grupa uczestniczyła w licznych rekonstrukcjach historycznych obywających w całym kraju. W planach kolejne interesujące projekty m.in. udział w konferencji naukowej poświęconej Armii Krajowej a także w uroczystościach rocznicowych i świętach narodowych. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy.